GEOPRIS, spol. s r.o.
 

geodetická kancelária Banská Bystrica

 
λ 48° 44ʹʹ 50,5ʺ N φ 19° 09ʹʹ 21,3ʺ E
 
 
 
 
 

Geodetická kancelária GEOPRIS v Banskej Bystrici

 
Sme geodetická kancelária sídliaca v Banskej Bystrici, pôsobiaca na celom území SR, prednostne v Banskobystrickom regióne. Hlavným predmetom činnosti je poskytovanie služieb v odbore geodézie a kartografie v oblastiach katastra nehnuteľností, investičnej výstavby a inžinierskej geodézie,
Na trhu pôsobíme od roku 1991, v priebehu 25 rokov praxe sme získali množstvo skúseností, v našej práci sa spája tradícia s kvalitou. Kolektív odborníkov realizuje vybrané geodetické a kartografické činnosti za účasti a pod odborným dohľadom autorizovaných inžinierov.
 
 
 
 

Naše služby

 
 
#geodetické práce
 
 
 
#vytýčenie hranice
 
 
 
 
#zameranie pozemkov
 
 
 
 
#polohopisné a výškopisné meranie
 
 
 
#účelové mapy
 
 
 
#budovanie vytyčovacích sietí
 
 
 
 

Nástroje, ktoré používame

 
 

GPS prístroj Trimble R8s

 
 
 

totálna stanica TOPCON GPT 3003LN

 
 
 

nivelačné prístroje, výtyčky, meračské pásma a iné

 
 
 
 
 
 
 
 

Otváracie hodiny

 
 
Pondelok
 
 
 
07:00
 
 
 
 
-
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
 
Piatok
 
 
 
 
 

Referencie

 
 
#Projekty pozemkových úprav
 
v katastrálnych územiach Predmier, Hlboké nad Váhom, Liptovský Ondrej, Čičmany, Šurice, Ipeľský Sokolec, Hôrky
 
 
 
 
 
#Registre obnovenej evidencie pozemkov
 
v katastrálnych územiach Badín, Bátovce, Čičmany, Detva, Hlboké n Váhom, Hontianske Trsťany, Hričovské Podhradie, Hronec, Hronsek, Chrabrany, Jacovce, Jalná, Jasenové, Kopanice, Kordíky, Korytárky, Kostiviarska, Lučatín, Malachov, Mirkovce, Mošovce, Mýtne Ludany, Nandraž, Norovce, Osrblie, Paština Závada, Podkonice, Poloma, Rajčany, Rajecké Teplice, Rákoš, Ráztočno, Revúčka, Sása, Sklené, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Uhorské, Vaňovka, Višňové, Vlkanová.
 
 
 
 
 
#Inžinierska geodézia
 
  • Zameranie a vyhotovenie dokumentácií skutočného vykonania stavby (porealizačné zameranie) pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. (StVPS,a.s.), Obec Malachov, Hotel Žiar Donovaly, Hes-Comgeo s.r.o., Team, s.r.o., Bielostav sro., es-site invest sro. ...
  • Geodetické podklady pre projekty stavieb pre: Kovod, a.s., Elektrorecykling, a.s., EKOLUMI sro, Kovodrecykling, a.s., Reality Market, s.r.o., Proding, s.r.o., Mesto Banská Bystrica, OU Kynceľová, Mont Elektro, a.s., Techno Trade invest s.r.o., TechnoTrade REAL, sro, VUC Banská Bystrica, Bekaert Slovakia, s.r.o., CB Projekt, s.r.o., Confal, a.s. ...
  • Vybudovanie vytyčovacej siete pre stavby: Tesco BB, Bekaert Slovakia, s.r.o. Sládkovičovo, sústava na likvidáciu odpadových vôd v Banskej Bystrici –fy Alpine, s.r.o, križovatka št.cesty I/59 v Uľanke, Bytový komplex Švermova ul. B. Bystrica
  • vytýčenie stavieb a technologických zariadení Orange Slovensko – Jegorovova ul. BB, Centrum spracovania druhotných surovín KOVOD a.s., Banská Bystrica, Bytový komplex Švermova ul. B. Bystrica, Obytný súbor Graniar B.Bystrica, Obytný súbor TRIANGEL-Tulská ul. B. Bystrica, Obytná zóna Pod Flosom-Suchý Vrch B.B.
  • zisťovanie a zameranie priebehu inžinierskych sietí
  • a ďalších cca 600 geodetických prác pre investičnú výstavbu

 
 
 
 
 
#Kataster nehnuteľností
 
  • geometrické plány pre firmy a organizácie: Obec Malachov, Obec Braväcovo, Obec Dolná Mičiná, Okresný súd Banská Bystrica, Techno Trade Invest, s.r.o., Es-Site spol. s r.o., TechnoTrade Real spol. s r.o., Reality Market, s.r.o., Mesto Banská Bystrica, StVPS,a.s., Slov.vodohosp.podnik, š.p., Koliba s.r.o., Ferospol s.r.o., Mansion s.r.o., Farma Mičiná s.r.o., IBV Stavivo, DoMo-Glass s.r.o.
  • geometrické plány pre občanov – cca 100 ročne
  • vytyčovanie hraníc pozemkov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napíšte nám

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresa

 
 
 
RUDLOVSKÁ CESTA 61
97411 BANSKÁ BYSTRICA
 
0484146136
 
geodet@geopris.sk
 
 
 
 
 
 

Nájdite nás na mape!

 
 
λ 48° 44ʹʹ 50,5ʺ N φ 19° 09ʹʹ 21,3ʺ E
 

Ďalšie kontakty

 
 
Ing.Ján Cimerman
cimerman@geopris.sk
0905269265
 
 
 
Ing. Miroslav Turčan
turcan@geopris.sk
0905831164